Teknoloji dünyasında aynı amaca hizmet eden materyaller arasında sürekli bir kıyaslama görülür. Depoma aygıtlarının en yaygın iki örneği de bu kıyaslamadan nasibini almıştır. Ancak bu versus, öyle “Apple mı Samsung mu” gibi bir marka yarışından ziyade teknolojik açıdan farklılıklar içerir. Dilerseniz öncelikle her iki kavramı da biraz açalım.

HDD Nedir?

HDD ya da namı diğer hard disk, kronolojik olarak daha önde yer alan bir depolama teknolojisidir. Günümüzde kullanılan sistemlerin büyük bir çoğunluğunda bu aygıtlar kullanılmaktadır.

Hard disklerin iç kısmında plak benzeri döner bir yapı bulunur. Veriler bu yapıya kaydolur ve yüksek bir güç harcadığı için aynı dozda ses de çıkarır. HDD’ler daha eski bir teknolojiye sahip olduğu için maliyetleri de daha düşüktür. Ayrıca depolama alanı bakımından da daha üstün bir noktadadır.

ssdvshdd2

SSD Nedir?

SSD, Solid State Drive ibaresinin kısaltılmış şeklidir. Hard disklerde bulunan döner yapıların bulunmaması, yapısal olarak en büyük farkını oluşturur. Bunun yerine küçük bellek modülleri kullanılmıştır ve veriler buraya kaydedilir.

SSD’ler yeni ortaya çıkan bir teknoloji olduğu için henüz altyapısı HDD’ler kadar geniş bir yelpazeyi içermez. Ortaya çıkış nedeni olarak da HDD’lerden daha konforlu ve hızlı bir yapıya ihtiyaç duyulması gösterilebilir.

Gelelim aralarındaki farklara… Birkaç konu başlığı altında sahip oldukları niteliklere göz atarak farklarını da ortaya koyalım.

  • Hız: İki hard diski kıyaslarken ortaya çıkan en önemli fark budur. SSD’ler bu konuda net olarak üstündür.
  • Dayanıklılık:Teknolojik ürünlerde yapının komplike olmasıyla ekonomik ömür arasında bir ters orantı mevcuttur. Burada da HDD’ler çok daha sağlam olmaları ile ön plana çıkar. SSD’de yaşanan sorunlar için ise veri kurtarma hizmeti vermekteyiz.
  • Kapasite: Son dönemde SSD kanadından bu konuda bir atak söz konusu. Ancak genel hatlarıyla HDD’lerin çok daha yüksek kapasitelere sahip olduğu da bir gerçek.
  • Fiyat:En ayırt edici farklardan biri de fiyat konusunda oluşmakta. SSD’lerde özellikle kapasite arttıkça fiyat da çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor.

Genel olarak, depolama aygıtı konusunda daha konforlu ve hızlı bir kullanım hedefleyenlerin SSD’lere yöneldiğini söylemek mümkün. Özellikle yoğun güç harcayan görsel tabanlı programlar ve bilgisayar oyunları için SSD’lerin daha yüksek bir performans sunduğu bir gerçektir.